Encyklopedie

12. VEDENÍ

- Přehled rasy. Tady najde každý člen vlády své pravomoci.

Základ tvoří vazalové. Ti si mohou demokraticky ve volbách zvolit své představitele. Všichni vazalové rasy bez ohledu na funkci v rase mohou volit Krále a Velekněze, přičemž každý člen rasy má jeden hlas. Vyhrává ten kdo získá více hlasů. Délka jeho funkce není nijak stanovena, obsazuje úřad dokud není přehlasován.Vláda

Král
Král je nejdůležitější osoba v rase. Má právo zasahovat do všech oblastí v rase, kromě náboženství, kde má hegemonii Velekněz. Král jmenuje arcivévody. Také jmenuje Ministra Zahraničí, Vnitra a Financí. Může libovolně manipulovat s obsahem Národního skladu, včetně používání Rasové armády. Král také schvaluje návrhy na vyřazení členů z rasy (Navrhovatel - Ministr Vnitra). Má právo rozhodovat v diplomacii s ministrem zahraničí.

Arcivévoda
Volen králem. Je pravidlem že může být 1 arcivévoda na 40 hráčů (ovšem při 40 lze pouze taky jeden arcivévoda, až při počtu 41 hráčů lze zvolit dalšího. Má přístup do národního skladu obousměrně. Může také povolávat rasovou armádu. Svým poddaným může udělovat nižší šlechtické tituly za zásluhy:
Vévoda - 2x
Hrabě - 3x
Rytíř - 4x
Zeman - 5x

Velekněz
Volen členy rasy. Volí kněze (1 na 20 hráčů). Spolu s knězi může uctívat bohy, přinášet tak nové suroviny do národního skladu a chránit rasu před hněvem bohů.

Velemág
Zatím se připravuje. Do systému by měl být přidán až úplně nakonec, po odbugování a vybalancování celé hry.

Generál
Také tento post se zatím připravuje. Nicméně bude dán do hry mnohem dříve než Velemág, jelikož systém války už je hotový. Mezi jeho plánované pravomoce patří obousměrný přístup do RA a bonus k útoku 5%. Dále jmenování 3 Rytířů. Ti budou moci posílat armádu z RA jen sobě a také budou mít bonus k útoku 3%.

Ministr vnitra
Volen králem. Dbá na správný chod rasy. Může navrhovat hráče na vyhazov z rasy. Má přístup k národní armádě.

Ministr financí
Volen králem. Může být pouze 1 pro celou rasu. Stará se o daně a má obousměrný přístup do národního skladu.

Ministr zahraničí
Volen králem. Určuje zahraniční politiku rasy, smí uzavírat spojenecké a obchodní smlouvy. Je považován za mluvčího rasy.

Všem členům vlády může král navíc udělit pravomoci, které mají jiní členové.