Encyklopedie

20. NÁRODNÍ SKLAD

Slouží k úschově surovin

20.1. VLASTNOSTI

- suroviny v národním skladu jsou mimo dosah loupeživých útoků
- z národního skladu vláda rozesílá dotace na stavbu měst a verbování vojska
- nově registrovanému hráči se NS zobrazí až po dvou dnech od registrace
- do NS může posílat suroviny každý hráč
- jsou-li nastaveny daně, systém je při odehrávání automaticky posílá do NS

20.2. PRÁVA

Právo posílat suroviny do NS mají všichni hráči.
Právo odesílat suroviny z NS má:

- Král
- Arcivévoda
- Ministr financí
- Ministr vnitra, Ministr zahraničí pouze pokud jim toto právo udělí král