Encyklopedie

21. RASOVÁ ARMÁDA

V RA se shromažďuje armáda v době míru.

21.1. VLASTNOSTI

- Za vojáky umístněné v RA se neplatí žold
- Do RA se můžou posílat pouze jednotky, které prošli výcvikem
- Hráč, který obdrží jednotky z RA, musí obdržené vojáky znovu přecvičit
- Systém posílání a odesílání jednotek funguje stejně jako v případě Národního skladu.

21.2. PRÁVA

Právo posílat jednotky do RA mají všichni hráči.
Právo odesílat jednotky z RA má:

- Král
- Arcivévoda
- Ministr vnitra
- Ministr financí, Ministr zahraničí pouze pokud jim toto právo udělí králAutor: Deathwing